Otwarte przewody:

  1. mgr inż. Korneliusz Warszawski
  • Temat rozprawy: Modelowanie geometryczne terenu w oparciu o wybrane algorytmy systemu cząstek
  • Dyscyplina: informatyka
  • Promotor: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. uczelni, Uniwersytet Zielonogórski
  • Data wszczęcia przewodu: 18.02.2009
  • Recenzenci: dr hab.inż. Olgierd Unold, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska (recenzja); dr hab. Paweł Węgrzyn, Uniwersytet Jagielloński (recenzja)