Otwarte przewody:

 1. mgr inż. Korneliusz Warszawski
 • Temat rozprawy: Modelowanie geometryczne terenu w oparciu o wybrane algorytmy systemu cząstek
 • Dyscyplina: informatyka
 • Promotor: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. uczelni, Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia przewodu: 18.02.2009
 • Recenzenci: dr hab.inż. Olgierd Unold, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska (recenzja); dr hab. Paweł Węgrzyn, Uniwersytet Jagielloński (recenzja)
 1. mgr inż. Grzegorza Rutkowskiego
 • Temat rozprawy: Sztuczne sieci neuronowe w analizie sygnałów biomedycznych
 • Dyscyplina: informatyka
 • Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Data wszczęcia przewodu: 19.12.2011
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, Politechnika Łódzka (recenzja) ; dr hab. inż. Rafał Scherer, Politechnika Częstochowska (recenzja).
 1. mgr inż. Marcin Skobel
 • Temat rozprawy: Głębokie sieci neuronowe w klasyfikacji obrazów medycznych
 • Dyscyplina: informatyka
 • Promotor: dr hab. inż. Marek Kowal , Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia przewodu: 20.02.2019