Zamknięte przewody:

1. dr inż. Daniel Halikowski

 • Tytuł rozprawy: Przetwarzanie sekwencjii wideo przy zastosowaniu podejścia deep learning do automatycznego generowania instrukcjii stanowiskowych
 • Streszczenie rozprawy
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Recenzenci: dr hab.inż. Tomasz Andrysiak, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (recenzja); dr hab.inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK, Politechnika Koszalińska (recenzja)
 • Data wszczęcia przewodu: 21.02.2019
 • Data obrony: 06.05.2021
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26.05.2021 o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (treść uchwały)

2. dr inż. Grzegorz Rutkowski

 • Tytuł rozprawy: Sztuczne sieci neuronowe w analizie sygnałów biomedycznych
 • Autoreferat
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Data wszczęcia przewodu: 19.12.2011
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, Politechnika Łódzka (recenzja) ; dr hab. inż. Rafał Scherer, Politechnika Częstochowska (recenzja)
 • Data obrony: 28.01.2021
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24.02.2021 o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (treść uchwały)

3. dr inż. Korneliusz Warszawski

 • Tytuł rozprawy: Modelowanie geometryczne terenu w oparciu o wybrane algorytmy systemu cząstek
 • Streszczenie rozprawy
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. uczelni, Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia przewodu: 18.02.2009
 • Recenzenci: dr hab.inż. Olgierd Unold, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska (recenzja); dr hab. Paweł Węgrzyn, Uniwersytet Jagielloński (recenzja)
 • Data obrony: 28.09.2020
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30.10.2020 o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (treść uchwały)

Otwarte przewody:

 • 1. mgr inż. Norbert Nowicki
 • Tytuł rozprawy: Predykcja stanu węzłów chłonnych raka piersi z wykorzystaniem metod detekcji anomalii
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: prof dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, Uniwersytet Zielonogórski
 • Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Marek Kowal, Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia przewodu: 20.02.2019
 1. 2. mgr inż. Marcin Skobel
 • Tytuł rozprawy: Głębokie sieci neuronowe w klasyfikacji obrazów medycznych
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: dr hab. inż. Marek Kowal, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia przewodu: 20.02.2019
 1. 3. mgr inż. Marek Wróblewski
 • Tytuł rozprawy: Kwantowe metody obliczeniowe w hybrydowych klasyczno-kwantowych systemach rekomendacyjnych
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia przewodu: 20.02.2019