1. dr inż. Daniel HALIKOWSKI

 • Tytuł rozprawy: Przetwarzanie sekwencjii wideo przy zastosowaniu podejścia deep learning do automatycznego generowania instrukcjii stanowiskowych
 • Streszczenie rozprawy
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: dr hab. inż. Justyna PATALAS-MALISZEWSKA, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Recenzenci: dr hab. inż. Tomasz ANDRYSIAK, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (recenzja); dr hab. inż. Grzegorz BOCEWICZ, prof. PK, Politechnika Koszalińska (recenzja)
 • Data wszczęcia przewodu: 21.02.2019
 • Data obrony: 06.05.2021
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26.05.2021 o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (treść uchwały)

2. dr inż. Grzegorz RUTKOWSKI

 • Tytuł rozprawy: Sztuczne sieci neuronowe w analizie sygnałów biomedycznych
 • Autoreferat
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof PATAN, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Artur GRAMACKI, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia przewodu: 19.12.2011
 • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Paweł STRUMIŁŁO, Politechnika Łódzka (recenzja); dr hab. inż. Rafał SCHERER, Politechnika Częstochowska (recenzja)
 • Data obrony: 28.01.2021
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24.02.2021 o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (treść uchwały)

3. dr inż. Korneliusz WARSZAWSKI

 • Tytuł rozprawy: Modelowanie geometryczne terenu w oparciu o wybrane algorytmy systemu cząstek
 • Streszczenie rozprawy
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: dr hab. inż. Sławomir NIKIEL, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia przewodu: 18.02.2009
 • Recenzenci: dr hab. inż. Olgierd UNOLD, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska (recenzja); dr hab. Paweł WĘGRZYN, Uniwersytet Jagielloński (recenzja)
 • Data obrony: 28.09.2020
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30.10.2020 o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (treść uchwały)