Regulamin dotyczący nadawania stopnia doktora oraz załączniki:

  • regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Zielonogórskim w postaci pliku w formacie PDF (plik),
  • załącznik nr 1 do regulaminu dot. uchwały nr 554 z dn. 25.09.2019 r. nadawania stopnia doktora w postaci pliku w formacie PDF (plik),
  • załącznik nr 2a i 2b do regulaminu nadawania stopnia doktora (plik),
  • załącznik nr 3 do regulaminu dot. uchwały nr 554 z dn. 25.09.2019 r. nadawania stopnia doktora (plik),
  • załącznik nr 4 do regulaminu dot. uchwały nr 554 z dn. 25.09.2019 r. nadawania stopnia doktora (plik),
  • załącznik nr 5 do regulaminu dot. uchwały nr 554 z dn. 25.09.2019 r. nadawania stopnia doktora (plik),
  • załącznik nr 6 do regulaminu dot. uchwały nr 554 z dn. 25.09.2019 r. nadawania stopnia doktora (plik).

Zarządzenie JM Rektora UZ dotyczące powołania Rady:

  • aktualizacja z dnia 31 stycznia 2020 r. (plik),
  • treść zarządzenia nr 75 z dnia 15 października 2019 r. (plik).

Programy kształcenia:

  • program kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych (plik).