1. mgr inż. Marcin WOJNAKOWSKI
 • Tytuł rozprawy (j. angielski): Analysis of Boundedness and Safeness in a Petri Net-Based Specification of Concurrent Control Systems
 • Tytuł rozprawy (j. polski): Analiza ograniczoności i bezpieczeństwa współbieżnych systemów sterowania specyfikowanych sieciami Petriego
 • Streszczenie rozprawy
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: dr hab. inż. Remigiusz WIŚNIEWSKI, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia postępowania w sprawie nadanie stopnia doktora: 15.12.2022
 1. mgr inż. Marek WRÓBLEWSKI
 • Tytuł rozprawy: Kwantowe metody obliczeniowe w hybrydowych klasyczno-kwantowych systemach rekomendacyjnych
 • Streszczenie rozprawy
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: dr hab. inż. Marek SAWERWAIN, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Recenzenci: dr hab. inż. Jerzy BALICKI, prof. uczelni, Politechnika Warszawska (recenzja); dr hab. Jarosław MISZCZAK, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (recenzja)
 • Data wszczęcia przewodu: 20.02.2019
 1. mgr inż. Norbert NOWICKI
 • Tytuł rozprawy: Predykcja stanu węzłów chłonnych raka piersi z wykorzystaniem metod detekcji anomalii
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: prof dr hab. inż. Andrzej OBUCHOWICZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Marek KOWAL, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia przewodu: 20.02.2019
 1. mgr inż. Marcin SKOBEL
 • Tytuł rozprawy: Głębokie sieci neuronowe w klasyfikacji obrazów medycznych
 • Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Promotor: dr hab. inż. Marek KOWAL, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia przewodu: 20.02.2019
 1. mgr inż. Łukasz STEFANOWICZ
 • Tytuł rozprawy: Dekompozycja współbieżnych systemów sterowania opisanych sieciami Petriego
 • Dyscyplina: informatyka
 • Promotor: dr hab. inż. Andrei KARATKEVICH, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Remigiusz WIŚNIEWSKI, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Data wszczęcia przewodu: 24.04.2013