Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek rzeczywisty PAN
Telefon : 68 328 2422
E-mail: J.Korbicz@issi.uz.zgora.pl
Strona WWW : http://staff.uz.zgora.pl/jkorbicz/

Sekretarz:
dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. uczelni
Telefon: 68 328 2248
E-mail: R.Wisniewski@iie.uz.zgora.pl

Sekretariat:
mgr inż. Agata Wiśniewska-Kubicka
Wydział Informatyki Elektrotechniki i Automatyki
Uniwersytet Zielonogórski
Budynek A-2, pokój 426a
ul. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Telefon : 68 328 2216
E-mail : A.Kubicka@issi.uz.zgora.pl