Ogólna charakterystyka obszarów badawczych

Wybrane publikacje

Projekty badawcze i rozwojowe

Główne kierunki badawcze podejmowane w ramach dyscypliny (opiekunowie):

  1. Inteligentne systemy obliczeniowe w diagnostyce i sterowaniu

prof. dr hab. inż. Józef KORBICZ, członek rzeczywisty PAN
e-mail: J.Korbicz@issi.uz.zgora.pl, więcej: WWW.

prof. dr hab. inż. Krzysztof PATAN
e-mail: K.Patan@issi.uz.zgora.pl, więcej: WWW.

  1. Uczenie maszynowe i analiza danych w medycynie

dr hab. inż. Marek KOWAL, prof. UZ
e-mail: M.Kowal@issi.uz.zgora.pl, więcej: WWW.

  1. Systemy cyberfizyczne i sieci Petriego

dr hab. inż. Remigiusz WIŚNIEWSKI, prof. UZ
e-mail: R.Wisniewski@issi.uz.zgora.pl, więcej: WWW.

dr inż. Grzegorz BAZYDŁO
e-mail: G.Bazydlo@issi.uz.zgora.pl, więcej: WWW.

  1. Zastosowania informatyki kwantowej

dr hab. inż. Marek SAWERWAIN, prof. UZ
e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl, więcej: WWW.

  1. Optymalne planowanie eksperymentu

prof. dr hab. inż. Dariusz UCIŃSKI
e-mail: D.Ucinski@issi.uz.zgora.pl, więcej: WWW.

Kwartalnik naukowy International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS)

Czasopismo wydawane jest od 1991 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim i publikuje prace o charakterze interdyscyplinarnym, łącząc rezultaty z różnych dziedzin związanych z teorią sterowania, matematyką stosowaną, obliczeniami naukowymi oraz informatyką.

Więcej: WWW.