Prelegent:Marek Sawerwain, dr inż.,
Zakład Informatyki Technicznej,
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl.
Temat:Wykorzystanie kwantowego testu SWAP-TEST do oceny ryzyka kredytowego
Streszczenie:Kwantowy SWAP-TEST, to nieskomplikowana konstrukcja zarówno na poziomie formuły algebraicznej, ale i także obwodu kwantowego. Pomimo niskiego poziomu skomplikowana, jest to dość silny mechanizm wykorzystywany w wielu zagadnieniach poruszanych w obszarze zastosowań informatyki kwantowej, w tym także w zagadnieniach klasyfikacji danych. W ramach seminarium zostanie zaprezentowana konstrukcja SWAP-TEST rozszerzona na przypadek quditów. Zostaną podane dokładne wzory algebraiczne oszacowania prawdopodobieństwa sukcesu testu, a także zostanie zaprezentowany przykład praktyczny dotyczący oceny ryzyka kredytowego realizowanego za pomocą SWAP-TEST.