Prelegent:Piotr Borowiecki, dr hab. inż., prof. UZ,
Zakład Systemów Informatycznych i Cyberbezpieczeństwa,
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: P.Borowiecki@issi.uz.zgora.pl.
Tytuł:Problemy podziałów i niezależności na grafach
Streszczenie:W referacie przedstawione zostaną problemy podziałów i niezależności na grafach, stanowiące dwa ściśle ze sobą powiązane, centralne zagadnienia optymalizacji dyskretnej. W szczególności, omówiona zostanie metoda projektowania nowych klas grafów wraz z działającymi na nich algorytmami przybliżonymi, wykorzystująca podziały generowane przez algorytm zachłanny. W kontekście trudności obliczeniowej problemów podziału i niezależności, podane zostaną podstawowe własności tzw. funkcji potencjału i jej zastosowania w szacowaniu efektywności algorytmów. Dla problemu podziałów przedstawione zostaną również wyniki dotyczące trybu dynamicznego, w którym rozwiązania problemu generowane są dla grafów, których struktura zmienia się podczas działania algorytmu, wymuszając sekwencję adaptacji rozwiązań.