Prelegent:Michał Doligalski, dr inż.,
Zakład Inżynierii Komputerowej i Internetu Rzeczy, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: M.Doligalski@imei.uz.zgora.pl.
Temat:​Stabilizacja temperatury aerozolu w procesie nebulizacji
Streszczenie: Zostaną zaprezentowane metody stabilizacji temperatury aerozolu leczniczego uzyskiwanego podczas inhalacji. Omówione zostaną metoda implementacji sterownika oraz konstrukcji sterowanego inhalatora pneumatycznego. Przedstawiony zostanie wpływ stabilizacji temperatury na wielkość kropli aerozolu oraz bezpieczeństwo terapii wziewnej.