Prelegent:Marcin Wojnakowski, mgr inż.,
Zakład Informatyki Stosowanej i Elektroniki, Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: m.wojnakowski@iee.uz.zgora.pl.
Temat:Analiza ograniczoności i bezpieczeństwa współbieżnego systemu sterowania specyfikowanego siecią Petriego
Streszczenie:Celem wystąpienia jest zaprezentowanie aktualnych postępów przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Tematem prezentacji jest przedstawienie problemu analizy ograniczoności i bezpieczeństwa współbieżnego systemu sterowania specyfikowanego siecią Petriego. Omówione zostanie praktyczne zastosowanie sieci bezpiecznych m. in. przy specyfikacji części sterującej systemów cyber-fizycznych czy dekompozycji. Problem analizy bezpieczeństwa sieci Petriego w przypadku ogólnym jest problemem złożonym obliczeniowo, dlatego obecne algorytmy są przede wszystkim dedykowane poszczególnym klasom sieci Petriego albo charakteryzują się znacznymi ograniczeniami. Podjęta praca ma za zadanie zaproponowanie metod umożliwiających sprawną i skuteczną analizę ograniczoności oraz bezpieczeństwa sieci Petriego.