1. Seminarium z dnia 14.01.2021

Prelegent:Marcin Wojnakowski, mgr inż.,
Zakład Informatyki Stosowanej i Elektroniki, Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: m.wojnakowski@iee.uz.zgora.pl.
Temat:Analiza ograniczoności i bezpieczeństwa współbieżnego systemu sterowania specyfikowanego siecią Petriego
Streszczenie:Celem wystąpienia jest zaprezentowanie aktualnych postępów przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Tematem prezentacji jest przedstawienie problemu analizy ograniczoności i bezpieczeństwa współbieżnego systemu sterowania specyfikowanego siecią Petriego. Omówione zostanie praktyczne zastosowanie sieci bezpiecznych m. in. przy specyfikacji części sterującej systemów cyber-fizycznych czy dekompozycji. Problem analizy bezpieczeństwa sieci Petriego w przypadku ogólnym jest problemem złożonym obliczeniowo, dlatego obecne algorytmy są przede wszystkim dedykowane poszczególnym klasom sieci Petriego albo charakteryzują się znacznymi ograniczeniami. Podjęta praca ma za zadanie zaproponowanie metod umożliwiających sprawną i skuteczną analizę ograniczoności oraz bezpieczeństwa sieci Petriego.

2. Seminarium z dnia 03.12.2020

Prelegent:Aleksandra Krawiec, mgr,
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
Gliwice,
e-mail: akrawiec@iitis.pl.
Temat:Discrimination and certification of quantum measurements
Abstract:Rapid technology development and increasing interest in quantum computers paved the way towards creating various validation methods for components of quantum devices. My presentation will be focused on the task of discrimination between quantum measurements in single and multiple-shot scenarios. On top of that, I will present the problem of certification of quentum measurements, that is asymmetric discrimination based on statistical hypothesis testing.

3. Seminarium z dnia 05.11.2020

Prelegent:Marek Sawerwain, dr inż.,
Zakład Informatyki Technicznej,
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl.
Temat:Wykorzystanie kwantowego testu SWAP-TEST do oceny ryzyka kredytowego
Streszczenie:Kwantowy SWAP-TEST, to nieskomplikowana konstrukcja zarówno na poziomie formuły algebraicznej, ale i także obwodu kwantowego. Pomimo niskiego poziomu skomplikowana, jest to dość silny mechanizm wykorzystywany w wielu zagadnieniach poruszanych w obszarze zastosowań informatyki kwantowej, w tym także w zagadnieniach klasyfikacji danych. W ramach seminarium zostanie zaprezentowana konstrukcja SWAP-TEST rozszerzona na przypadek quditów. Zostaną podane dokładne wzory algebraiczne oszacowania prawdopodobieństwa sukcesu testu, a także zostanie zaprezentowany przykład praktyczny dotyczący oceny ryzyka kredytowego realizowanego za pomocą SWAP-TEST.

4. Seminarium z dnia 08.10.2020

Prelegent:Daniel Halikowski, mgr inż.,
Wydział Nauk Technicznych, Kierunek Informatyka,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,
e-mail: Daniel.Halikowski@pwsz.nysa.pl.
Temat:Przetwarzanie sekwencji wideo przy zastosowaniu podejścia deep learning do automatycznego generowania instrukcji stanowiskowych
Streszczenie:Opis wystąpienia znajduje się w pliku .