Prelegent:Grzegorz Bazydło, dr inż.,
Instytut Inżynierii Elektrycznej,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: G.Bazydlo@iee.uz.zgora.pl.
Temat:Graficzna specyfikacja systemów cyber-fizycznych implementowanych w układach FPGA
Streszczenie:Systemy cyber-fizyczne (ang. Cyber-Physical Systems, CPS) są w ostatnim czasie popularnym przedmiotem badań obecnym w literaturze. W ramach seminarium zostanie przedstawiona ich ogólna koncepcja oraz wyniki badań dotyczące specyfikacji części sterującej tych systemów, pod kątem ich późniejszej implementacji w rekonfigurowalnych układach FPGA. Na kilku wybranych przykładach zostanie zaprezentowana także graficzna metoda służąca do modelowania systemów CPS bazująca na diagramach maszyn stanowych z języka UML oraz sieciach Petriego.