Prelegent:Marcin Wojnakowski, mgr inż.,
Zakład Systemów Informatycznych i Cyberbezpieczeństwa,
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: M.Wojnakowski@issi.uz.zgora.pl.
Tytuł:Analiza ograniczoności i bezpieczeństwa współbieżnych systemów sterowania specyfikowanych sieciami Petriego
Streszczenie: Współbieżne systemy sterowania można znaleźć w wielu dziedzinach codziennego życia, takich jak np. bankowość, ochrona zdrowia, produkcja, transport czy rozrywka. Ich intensywny rozwój wymaga od projektantów zastosowania zaawansowanych i wielofunkcyjnych narzędzi wspomagających projektowanie. Jednym z możliwych sposobów modelowania współbieżnych systemów sterowania są sieci Petriego. Cechują się one coraz większą popularnością, dostępnością metod analizy, a także możliwością graficznego projektowania. Wynika stąd ważne wyzwanie jakim okazuje się analiza ograniczoności i bezpieczeństwa systemów specyfikowanych sieciami Petriego. Podstawowym problemem jest brak wystarczająco efektywnych i skutecznych metod analizy właściwości systemu. W ramach wystąpienia zaprezentowane będą autorskie algorytmy analizy ograniczoności oraz bezpieczeństwa współbieżnych systemów sterowania specyfikowanych sieciami Petriego. Wprowadzone rozwiązania zostaną szczegółowo omówione oraz poparte szeregiem badań eksperymentalnych włącznie z prezentacją rzeczywistego przemysłowego systemu sterującego.