Prelegent:Łukasz Stefanowicz, mgr inż.,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: L.Stefanowicz@wiea.uz.zgora.pl.
Temat:Dekompozycja współbieżnych systemów sterowania opisanych sieciami Petriego
Streszczenie: Podczas seminarium zostaną poruszone zagadnienia dekompozycji systemów dyskretnych opisanych sieciami Petriego, z uwzględnieniem selekcji podsieci automatowych. Dekompozycja umożliwia podział systemu na współbieżnie działające moduły sekwencyjne. Przedstawione zostaną autorskie metody dekompozycji oraz selekcji, w których zastosowano odpowiednio: algebrę liniową (niezmienniki miejsc) oraz teorię hipergrafów. Algorytmy zweryfikowano analitycznie, a także eksperymentalnie z użyciem systemu Hippo, który powstał (i jest rozwijany) w ośrodku zielonogórskim.