Prelegent:Bogdan Lipiec, mgr inż.,
Zakład Systemów Automatyki i Robotyki,
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: B.Lipiec@issi.uz.zgora.pl.
Tytuł:Sterowanie tolerujące uszkodzenia z uwzględnieniem pozostałej żywotności elementów eksploatacyjnych
Streszczenie: W ramach seminarium zostanie zaprezentowane zastosowanie algorytmu sterowania tolerującego uszkodzenia z uwzględnieniem pozostałej żywotności elementów eksploatacyjnych. Podstawową rolę w omawianym podejściu stanowi schemat, który łączy oparty na wielu modelach algorytm Takagi-Sugeno ze sterowaniem tolerującym uszkodzenia umożliwiające zrównoważone wykorzystanie zasobów transportowych. W szczególności rozważane elementy to łożyska kulkowe, które znajdują zastosowanie w prawie wszystkich mechanicznych systemach transportowych. Omówiony zostanie opis rozważanego systemu oraz konstrukcja wykorzystywanych algorytmów. Algorytm sterujący jest również powiązany z urządzeniami KIS.ME. Zaprezentowane zostaną wyniki realizacji predykcji z wykorzystaniem danych dostarczonych przez NASA PCoE. Predykcja obejmuje pozostałą żywotność łożysk kulowych, które są montowane w wielu urządzeniach przemysłowych. Zostaną również przedstawione zalety omawianego rozwiązania oraz dalsze możliwości rozwoju.