Prelegent:Marek Wróblewski, mgr inż.,
Zakład Informatyki Technicznej,
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: M.Wroblewski@issi.uz.zgora.pl.
Tytuł:Kwantowe metody obliczeniowe w hybrydowych klasyczno-kwantowych systemach rekomendacyjnych
Streszczenie: W ramach seminarium zostanie zaprezentowane zastosowanie hybrydowego klasyczno-kwantowego systemu rekomendacyjnego oraz mechanizmu profilowania użytkowników dla źródła danych pochodzących z serwisu OMDb. Podstawową rolę w omawianym podejściu stanowią algorytmy k-NN oraz Grovera. Omówiona zostanie konstrukcja rejestru kwantowego oraz mechanizmu profilowania użytkowników systemu. Zaprezentowane zostaną wyniki realizacji obwodów pochodzących z komputerów kwantowych IBM Quantum Experience. Wskazane zostanie zastosowanie pakietu entDetector w ocenie splątania indeksów zawartych w kwantowej bazie danych.