Prelegent:Marcin Woźniak, dr hab. inż., Prof. PŚ,
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji,
Wydział Matematyki Stosowanej,
Politechnika Śląska, Gliwice,
e-mail: Marcin.Wozniak@polsl.pl.
Tytuł:Modelowanie natury – nowe algorytmy heurystyczne mapujące zachowanie zwierząt
Streszczenie: Matematyka i informatyka stanowią nauki ściśle powiazane ze sobą. Algorytmy heurystyczne są modelami matematycznymi, które wykorzystuja moc obliczeń maszynowych do rozwiązywania skomplikowanych problemów optymalizacyjnych. Model takiej optymalizacji zaimplementowany w postaci kodu maszynowego jest wzorowany na róznych procesach, które możemy „podpatrzeć” w naturze. W ramach referatu zostaną przedstawione dwa najnowsze algorytmy heurystyczne Polar Bear Optimization (PBO) oraz Red Fox Optimiztion (RFO), które do procesów optymalizacyjnych mapują zachowania zwierząt w czasie polowania.