Prelegent:Sławomir Nikiel, dr hab. inż., prof. UZ
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości,
Katedra Logistyki i Systemów Informacyjnych,
Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
Uniwersytet Zielonogórski,
e-mail: S.Nikiel@wez.uz.zgora.pl.
Tytuł:Wyzwania psychobiometryczne w tworzeniu doświadczeń na okulary Wirtualnej Rzeczywistości (VR)
Streszczenie: Tworzenie doświadczeń na okulary Wirtualnej Rzeczywistości wymaga podejmowania decyzji w zakresie projektowania cyfrowych komponentów w kontekście nietypowych możliwości technicznych tego rodzaju urządzeń. W prezentacji dokonana będzie identyfikacja wytycznych w zakresie tworzenia odpowiednich rozwiązań ze szczególnym podkreśleniem roli złożoności percepcji, interakcji, złożoności przetwarzania i zakresu wykorzystywanych interfejsów. Przedstawiona będzie klasyfikacja wyzwań pochodzących z granicy technologii i psychobiometryki oraz będą zaproponowane reguły podejmowania decyzji projektowych prowadzące do właściwej funkcjonalności komponentów aplikacji VR.