Prelegent:Krzysztof Szymiczek, mgr inż.,
Zakład Informatyki Technicznej,
Katedra Grafiki, Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych (dawny Instytut Informatyki),
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
Politechnika Śląska w Gliwicach,
e-mail: Krzysztof.Szymiczek@gmail.com.
Tytuł:Wysokorozdzielcze modelowanie ewolucji klonalnej nowotworów
Streszczenie: Zaprezentowane zostanie nowe podejście (modyfikacje) do algorytmu Gillespie pozwalające na jego zastosowanie do problemu wysokorozdzielczej symulacji ewolucji klonalnej nowotworów. Pod tym pojęciem rozumie się takie prowadzenie symulacji, że każda z komórek populacji symulowanej jest w pełni rozróżnialna (indeksowana) i można odtworzyć dla niej pełną historię (i kolejność) nabywania mutacji w określonych genach. Zbiór interesujących genów wraz z przypisaniem ich funkcji (kierująca lub towarzysząca) oraz zysków/strat selekcyjnych (nabywanych przez komórkę wskutek mutacji w obszarze danego genu) stanowi jedną z danych wejściowych modelu. Podejście takie z jednej strony daje ogromne możliwości analityczne (np. możliwość wizualizacji zmian struktury klonalnej guza w czasie), z drugiej zaś strony jest niezmiernie problematyczne w implementacji (głównie w obszarze wymaganych zasobów obliczeniowych). Omówione zostaną sposoby radzenia sobie z tymi niedogodnościami (T-Leap, przetwarzanie równoległe, wyrównywanie obciążenia i algorytm kompresji danych i ich współdzielenia). Na koniec pokazane zostaną rzeczywiste wyniki dla utworzonego symulatora, które potwierdzają skuteczność i realną praktyczność wprowadzonych modyfikacji do algorytmu Gillespie.

Dokument ze streszczeniem: plik.