Prelegent:Marcin Pazera, mgr inż.,
Zakład Systemów Automatyki i Robotyki,
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych,
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
Uniwersytet Zielonogórski ,
e-mail: M.Pazera@issi.uz.zgora.pl.
Temat:Fault-tolerant Iterative Learning Control for linear dynamic systems
Streszczenie:W ramach prezentacji przedstawione zostanie opracowane podejście stanowiące połączenie sterowania tolerującego uszkodzenia i sterowania iteracyjnego z uczeniem. Celem takiego podejścia jest kompensacja uszkodzeń urządzeń wykonawczych w bieżącej iteracji dla procesów powtarzalnych. Zaproponowane podejście bazuje na estymatorze, który pozwala na równoczesną estymację stanu i uszkodzeń urządzeń wykonawczych. Ponadto, stabilność estymatora zapewnia tzw. podejście H nieskończoność. W prezentacji zostanie przedstawiony przykład ilustrujący poprawność i efektywność zaproponowanego podejścia, które zostało zaimplementowane do laboratoryjnego układu trzech zbiorników.